Podnosové stravovací systémy

Tabletový systém slouží k výdeji a přepravě stravy. Výdej stravy v nemocnicích, domovech pro seniory a dalších podobných provozech lze řešit prostřednictvím tabletového systému. Systém je určen pro výdej stravy s donáškou k jednotlivým klientům při zachování kvality a teploty podávaného pokrmu.Tabletový systém se skládá s dolního a horního dílu v kterých je nádobí porcelánové nebo plastové. Tablety jsou izolované pro zachování teploty jídla.

Nabízíme typy THERMOLINE, ACTIVE-TRAY GN AO, COMBISET, THERMOSET, ABNER a MENU MOBIL s kompletním příslušenstvím.

Zpět - Zařízení pro gastronomii