Úvodní stránka>Výrobky z plastů

Výrobky z plastů

Od roku 1997 se věnujeme problematice zpracování plastů technologií tvarování za tepla a svařování horkým plynem.

Výrobní program v počátcích tvořila výroba průmyslových lišt různých tvarů, závěsných kapes na dokumentaci pro rozváděče NN a zakázková výroba dle dodané dokumentace nebo vzorku. Část těchto výrobků zůstala ve výrobním programu dodnes. Krédem společnosti byla vždy snaha maximálně vyhovět přáním a potřebám svých zákazníků. O tom, že se nám to daří svědčí, neustále se zvyšující okruh odběratelů, kteří se na nás pravidelně obracejí.