Šokové zchlazovače/zmrazovače

Pro zefektivnění výrobního procesu stravovacích provozů slouží šokové zchlazovače / zmrazovače NORDline a TEFCOLD. Vyrobená jídla lze šokově zchladit nebo zmrazit a uchovat je pro pozdější výdej. Šokové zchlazování probíhá podle předem stanovené zchlazovací křivky, aby při procesu byl maximálně potlačen výskyt a množení mikroorganismů. Při šokovém zmrazování řízeným způsobem nedochází k růstu ledových krystalů a tím k rozrušování struktury potravin.

Zpět - Zařízení pro gastronomii